rok 2015

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. Poz. 782) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2015r.):

Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość netto
Środki trwałe 1.184.285,36 769.971,60 414.313.76
Pozostałe środki trwałe 153.372,82 153.372,82 0,00
Wartości niematerialne i prawne 85.460,28 62.332,14 23.128,14
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 129.809,88 129.809,88 0,00

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24-05-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Wierzbicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2016 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 471
29 marca 2017 12:35 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2016 10:38 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany