rok 2016

Wybierz rok

Majątek urzędu na dzień 31.12.2016r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. Poz. 1764) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2016r.): Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość netto Środki trwałe 1.207.318,35 785.309,00 422.009,35 Pozostałe...

Zatrzymaj banner przewijany