Zakończone - archiwum

Wybierz rok

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: Drwal - pilarz leśny dla 5 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

Numer ogłoszenia: 183076 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 172960 - 2013 data 30.04.2013 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Urząd Pracy, al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140,...

Usługi bankowe o wartości do 200.000 euro.

Strzelce Krajeńskie: Bankowa obsługa Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii w Drezdenku, zapewniająca prowadzenie rachunków bankowych - bieżącego oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, w latach 2013-2015 Numer ogłoszenia: 450494 - 2012; data zamieszczenia:...

Zatrzymaj banner przewijany