Aktualności - archiwum (2017)

Wybierz rok

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻU (osoby bezrobotne po 30 r.ż.)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 10.05.2017r. do 23.05.2017r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Zatrzymaj banner przewijany