Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór PIT oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2018 rok

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 za rok 2018 oraz rocznych raportów składek społecznych i zrowotnych za 2018 rok Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informuje, iż osoby, które w 2018 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych oraz dodatek aktywizacyjny mogą odebrać w okresie od 16.01.2019 do 15.02.2019...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 14.01.2019r. do wyczerpania środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy"...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - badanie zapotrzebowania na 2019 rok (środki rezerwy KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że może wnioskować o środki rezerwy KFS na ustanowione przez Radę Rynku Pracy priorytety wydatkowania w roku 2019. Podstawą wnioskowania jest zebranie od pracodawców zapotrzebowania na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach n/w priorytetów. W 2019 roku...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.01.2019r. do wyczerpania środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - badanie zapotrzebowania na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 roku. Środki KFS Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że do wyczerpania środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Zatrzymaj banner przewijany