Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie (PO WER)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drez

Nabór deklaracji pracodawcy do zorganizowania stażu (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.03.2020r. do 13.03.2020r. w ramach projektu pn.

Nabór deklaracji pracodawcy do zorganizowania stażu (PO WER)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.03.2020r. do 13.03.2020r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostaj

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)"

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie s

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 16.01.2020r. do wyczerpania środków w ramach projektu wspó

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 16.01.2020r. do wyczerpania środków w ramach projektu współfi

Zatrzymaj banner przewijany