Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie o kształtowaniu się bezrobocia w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w 2018r. i podjętych działaniach w celu jego ograniczenia

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy zostało zamieszczone Sprawozdanie o kształtowaniu się bezrobocia w Powiecie Strzelecko- Drezdeneckim w 2018r. i podjętych działaniach w celu jego ograniczenia. Sprawozdanie zostało zamieszczone w dziale Rynek pracy- Statystyki i analizy urzędu- Raporty roczne z działalności. Sp

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach K

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostają

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pra

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.01.2019r. do wyczerpania środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz

Zatrzymaj banner przewijany