Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że prowadzony jest nabór wniosków o zorganizowanie 4–miesięcznych staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-...

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U....

Nabór wniosków Kościelnej osoby prawnej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków Kościelnej osoby prawnej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Instrument ten został zawarty w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...

Szkolenia indywidualne dla osób po 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w

Bon szkoleniowy POWER dla osób wieku 18-29 lat.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)"

Zatrzymaj banner przewijany