Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych - RM

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 03.08.2020r. do 14.08.2020r. lub do wyczerpania środków w ramach projektów współfinansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pn.: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi", „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia", prowadzon...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków REZERWY MINISTRA

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że od dnia 21.07.2020r. do wyczerpania środków w ramach projektów współfinansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pn.: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi", „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia",

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu finansowanego ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że prowadzony jest nabór wniosków o zorganizowanie 4–miesięcznych staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-...

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U....

Nabór wniosków Kościelnej osoby prawnej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków Kościelnej osoby prawnej o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Instrument ten został zawarty w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...

Szkolenia indywidualne dla osób po 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w

Zatrzymaj banner przewijany