rok 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrole zewnętrzne w 2019 roku

W dokumentacji kontroli: 1. Kontrola planowa/wizyta monitoringowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 05.07.2019r.w zakresie sprawdzenia zgodności projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)" 2. Kontrola planowa/wizyta monitoringowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy...

Zatrzymaj banner przewijany