rok 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego PUP w Strzelcach Kraj.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz. 729) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego, które nie są...

Zatrzymaj banner przewijany