Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

tualna procedura obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy od dnia 31.03.2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-COV-2 oraz stanem epidemii informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy nie prowadzi obsługi bezpośredniej interesantów. W związku z powyższym osoby nie będące pracownikami Urzędu poza wyznaczonymi miejscami (pomieszczenia, w których będą skrzynki podawcze)...

Skrócenie czasu pracy w dniu 25.06.2019 r.

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza wprowadza się skrócony czas pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 26 czerwca 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Filia PUP w Drezdenku oraz Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie

Regulamin korzystania z miejsc parkingowych o ustalonym standardzie technicznym przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 07 marca 2018r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH O

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Internet

Od dnia 27 maja 2013r. osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą rejestrować się przez internet. Umożliwiają to zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Poz. 1299). Osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą

Obsługa osób niesłyszących oraz mających trudności w komunikowaniu się

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z usług tłumacza bez potrzeby wcześniejszego umawiania się.

Zatrzymaj banner przewijany