Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin korzystania z miejsc parkingowych o ustalonym standardzie technicznym przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 07 marca 2018r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH O USTALONYM STANDARDZIE TECHNICZNYM PRZY POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W STRZELCACH KRAJ. § 1 Regulamin określa zasady korzystania z miejsc parkingowych znajdujących się przy...

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Internet

Od dnia 27 maja 2013r. osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą rejestrować się przez internet. Umożliwiają to zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Poz. 1299). Osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą mogły korzystać...

Obsługa osób niesłyszących oraz mających trudności w komunikowaniu się

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z usług tłumacza bez potrzeby wcześniejszego umawiania się. W Powiatowym Urzędzie...

Zatrzymaj banner przewijany