Komunikaty

Regulamin korzystania z miejsc parkingowych o ustalonym standardzie technicznym przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2018

Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy

w Strzelcach Kraj.

z dnia 07 marca 2018r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH

O USTALONYM STANDARDZIE TECHNICZNYM

PRZY POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W STRZELCACH KRAJ.

 

 

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z miejsc parkingowych znajdujących się przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 39.

 

§ 2

  1. Parking zewnętrzny jest przede wszystkim przeznaczony do nieodpłatnego parkowania samochodów pracowników i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.
  2. Parking jest czynny w godzinach od 6.30 do 16.00. W pozostałych godzinach parking
    jest nieczynny.
  3. Miejsca parkingowe przeznaczone są dla samochodów osobowych.

 § 3

  1. Prawo wjazdu na teren parkingu zewnętrznego przysługuje pojazdom, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz karetkom pogotowia, pojazdom policji oraz pojazdom straży pożarnej.
  2. Prawo wjazdu na teren parkingu, na czas niezbędny do realizacji usługi, przysługuje również kurierom, kierowcom taksówek, kierowcom samochodów dostawczych oraz innym osobom, które wykonują usługi na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy.

 § 4

Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi. Niniejszy zakaz nie dotyczy kierowców pojazdów wymienionych w § 3 ust. 2 pod warunkiem, że kierowca pojazdu pozostawał będzie przez cały czas parkowania pojazdu w odległości umożliwiającej natychmiastowe przestawienie pojazdu na inne miejsce bądź wyjazd z terenu parkingu.

 

§ 5

Zabronione jest dokonywanie napraw i mycie pojazdów na terenie parkingu, zatrzymywanie się na drogach dojazdowych i pożarowych, palenie i używanie otwartego ognia
oraz zanieczyszczenie parkingu w inny sposób. Za naprawę samochodu rozumie się demontaż i montaż części samochodu z wyjątkiem wymiany kół.

 

§ 6

Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 

§ 7

1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego, w szczególnośc  w zakresie:

a)      zatrzymania i postoju pojazdów

b)      obowiązywania znaków drogowych

2. Powiatowy Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów wyrządzone na parkingu oraz z tytułu kradzieży pojazdów.

3. Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim np. podczas manewrowania. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczenia parkingu.

 

§ 8

Konserwacje i naprawy terenu parkingu dokonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy. Naprawy uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika dokonywane będą na koszt użytkownika.

 

§ 9

Powiatowy Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkownika parkingu, a także szkody powstałe na skutek działania siły wyższej.

 

§ 10

Postanowienia niniejszego regulaminu zawierające zasady korzystania z parkingu przez kierujących pojazdami umieszczone zostaną na tablicach usytuowanych przy wjazdach na parking.

 

§ 11

Regulamin obowiązuje od dnia określonego w Zarządzeniu wprowadzającym Regulamin do stosowania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07-03-2018
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2018 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 473
29 marca 2018 11:46 (Monika Kowalik) - Opublikowanie dokumentu.
29 marca 2018 11:46 (Monika Kowalik) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_10_z_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 marca 2018 11:46 (Monika Kowalik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany