Akty prawne

Rozporządzenia do ustaw

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1359
17 lutego 2012 11:19 Emil Szurkawski - Usunięcie załącznika [rozporzadzenie__ministra__gospodarki__i__pracy__zmieniajace_rozporzad zenie_w__sprawie__rejestracji__bezrobotnych__i__poszukujàcych__pracy. pdf] z dokumentu.
17 lutego 2012 11:18 Emil Szurkawski - Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ministra_gospodarki_i_pracy_zmieniajace_rozporzadzenie _w_sprawie_rejestracji_bezrobotnych_i_poszukujacych_pracy.pdf] do dokumentu.
17 lutego 2012 10:46 Emil Szurkawski - Dodanie załącznika [rozporzadzenie_ministra_pracy_i_polityki_spolecznej_z_dnia_20_lipca_w _sprawie_wykonywania_pracy_cudzoziemcowi_na_terytorium_rzeczypospolite j_polskiej.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany