Opis EUP

Elektroniczny Urząd Podawczy - opis

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206, poz. 1216) informujemy, że od dnia 01.05.2008r. uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) tj. \"Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej\".

Do składania dokumentów w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz.U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450) albo profilu zaufanego na platformie ePUAP. . Aktualnie system akceptuje certyfikaty wydane przez:

  • PCC CERTUM - Unizeto Technologies
  • PCCE Sigillum - PWPW
  • SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można przesyłać do adresatów ESP za pomocą formularza internetowego, który znajduje się na wskazanej stronie internetowej. Dokumenty można również złożyć osobiście w godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. na odpowiednim nośniku danych. Nośnik danych powinien obsłużyć możliwość zapisania na nim urzędowego poświadczenia odbioru.

Obsługiwanymi nośnikami danych są: urządzenie typu PenDrive (pamięć USB). Dokumenty podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym mogą posiadać rozszerzenia: .sig, .sdoc, .xades, .p7, .signpro, .xml, Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. akceptują formaty elektroniczne wymienione w tym rozporządzeniu: .txt, .tif (.tiff), .pdf, .doc, .jpg, .gif, .png, .zip, .rar.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-03-2012
Dokument wytworzony przez: Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emil Szurkawski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2012 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1409
06 maja 2013 11:06 Emil Szurkawski - Zmiana danych dokumentu.
01 marca 2012 08:27 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu.
01 marca 2012 08:26 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany