rok 2011 (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2011r.): Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość netto Środki trwałe 1.196.152,48 717.773,05 478.379,43 Pozostałe...

Zatrzymaj banner przewijany