rok 2011

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2011r.):

Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość netto
Środki trwałe 1.196.152,48 717.773,05 478.379,43
Pozostałe środki trwałe 64.187,96 64.187,96 0,00
Wartości niematerialne i prawne 209.544,51  51.361,03  31.099,25

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10-07-2012
Dokument wytworzony przez: Dział Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Wierzbicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2012 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1285
10 lipca 2012 10:01 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu.
10 lipca 2012 09:59 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany