Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje: Ewidencja Zarządzeń Dyrektora PUP w Strzelcach Kraj.; Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków PUP; Ewidencja umów cywilno-prawnych (w tym w sprawach zamówień publicznych); Rejestr wzorów pieczęci urzędowych; Ewidencja...

Zatrzymaj banner przewijany