Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach publicznych (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach publicznych

Dane zgromadzone w prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji – wyłącznie...

Zatrzymaj banner przewijany