rok 2004

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrole zewnętrzne w 2004 roku

W dokumentacji kontroli: 1. sprawdzjącej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzonej w dniach 19 - 30 kwietnia 2004r. 2. z Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w dniach 05 maja - 01 lipca 2004r. wyłączono jawność w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;...

Zatrzymaj banner przewijany