Opiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia nowych kierunków kształcenia w powiecie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia nowych kierunków kształcenia w powiecie

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa wniosek o zaopiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia nowych kierunków kształcenia. Wniosek powinien określać zasadność i możliwości utworzenia nowego kierunku kształcenia. Wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., który prowadzi techniczną...

Zatrzymaj banner przewijany