Opiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia nowych kierunków kształcenia w powiecie

Opiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia nowych kierunków kształcenia w powiecie

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa wniosek o zaopiniowanie przez Powiatową Radę Zatrudnienia nowych kierunków kształcenia. Wniosek powinien określać zasadność i możliwości utworzenia nowego kierunku kształcenia.

 

Wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., który prowadzi techniczną obsługę Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przygotowuje informację na temat proponowanego kierunku kształcenia w oparciu o dostępne opracowania i materiały. Informacja ta jest przekazywana członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia, która na możliwie najbliższym posiedzeniu wydaje opinię na temat kierunku kształcenia. Na posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia zapraszani są przedstawiciele szkoły zwracającej się o opinię, celem udzielenia ewentualnych wyjaśnień.

 

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia po zapoznaniu się z powyższymi informacjami i ewentualnymi wyjaśnieniami przedstawicieli szkoły, wydają opinię na temat utworzenia nowego kierunku kształcenia. Opinia może być pozytywna lub negatywna.

 

Powiatowy Urząd Pracy przekazuje opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia dyrektorowi szkoły. Od opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia odwołanie nie przysługuje.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08-03-2013
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2013 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1110
08 marca 2013 13:34 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany