Zakres działania i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakres działania i kompetencje

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Funkcjonowanie rad zatrudnienia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki...

Zatrzymaj banner przewijany