rok 2012

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2012r.): Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość netto Środki trwałe 1.131.040,74 683.394,82 447.645,92 Pozostałe...

Zatrzymaj banner przewijany