rok 2012

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2012r.):

Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość netto
Środki trwałe 1.131.040,74 683.394,82 447.645,92
Pozostałe środki trwałe 70.647,96 70.647,96 0,00
Wartości niematerialne i prawne 186.416,51 57.580,36 27.879,92

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20 maja 2013r.
Dokument wytworzony przez: Dział Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Wierzbicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2013 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1077
20 maja 2013 13:38 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany