rok 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2013r.

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2013r. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. Poz. 782) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2013r.): Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość...

Zatrzymaj banner przewijany