rok 2013

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2013r.

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2013r.

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. Poz. 782) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2013r.):

Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość netto
Środki trwałe 1.154.627,11 695.380,29 459.246,82
Pozostałe środki trwałe 78.972,77 78.972,77 0,00
Wartości niematerialne i prawne 192.142,16 60.799,56 24.660,72

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07-07-2014
Dokument wytworzony przez: Dział Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Wierzbicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2014 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 807
07 lipca 2014 13:12 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2014 13:12 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany