rok 2014

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2014r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. Poz. 782) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2014r.):

Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość netto
Środki trwałe 1.123.651,30 726.891,17 369.760,13
Pozostałe środki trwałe 128.150,91 128.150,91 0,00
Wartości niematerialne i prawne 85.460,28 62.332,14 28.128,14
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 129.809,88 129.809,88 0,00

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23-04-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriela Wierzbicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2015 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 612
23 kwietnia 2015 11:48 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany