Przedmiot działalności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Cele i zadania PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. realizuje zadania samorządu powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Celem działania PUP jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. wchodzący w skład publicznych...

Zatrzymaj banner przewijany