Przedmiot działalności

Cele i zadania PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. realizuje zadania samorządu powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Celem działania PUP jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. wchodzący w skład publicznych służb zatrudnienia realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą  z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 674 z  późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Szczegółowo w/w zadania zostały opisane w Regulaminie Organizacyjnym oraz Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09-04-2014
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2014 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1856
09 kwietnia 2014 15:15 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany