rok 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Majątek urzędu na dzień 31 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. Poz. 782) Powiatowy Urząd Pracy informuje o majątku publicznym, którym dysponuje (stan na dzień 31 grudnia 2015r.): Nazwa Wartość inwentarzowa Umorzenie Wartość netto Środki trwałe 1.184.285,36 769.971,60 414.313.76 Pozostałe...

Zatrzymaj banner przewijany