Zakres działania i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakres działania i kompetencje

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo - doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. Funkcjonowanie rad rynku pracy reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej...

Zatrzymaj banner przewijany