Formularz zgłoszeniowy kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2016-2020

Formularz zgłoszeniowy kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2016-2020

 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje zgodnie z trybem:

  1. Starosta w formie pisemnej zwraca się do oganów i organizacji w/w o zgłoszenie kandydata do Rady Rynku Pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia.
  2. Do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Starosta informuje organy i organizacje w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04-05-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2016 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 482
04 maja 2016 12:18 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [formularz_zgloszeniowy_kandydata_w_sklad_powiatowej_rady_rynku_pracy. docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2016 12:18 Monika Kowalik - Usunięcie załącznika [formularz_zgloszeniowy_kandydata_w_sklad_powiatowej_rady_rynku_pracy. docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2016 12:12 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany