Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Spotkania dla osób bezrobotnych dotyczące szkoleń indywidualnych i bonów szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że: w dniu 18.07.2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (w Ratuszu) ul. Kościuszki 31 w Drezdenku w dniu 19.07.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich w sali 200 odbędą się spotkania dla osób bezrobotnych zainteresowanych...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 17.05.2018r. do 30.05.2018r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania staży (osoby bezrobotne po 30 r.ż.)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 30.04.2018r. do 11.05.2018r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 30.04.2018r. do 11.05.2018r. lub do wyczerpania środków w ramach projektów współfinansowanych z rezerwy Funduszu Pracy, prowadzony jest nabór wniosków o organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych Grupę...

Zatrzymaj banner przewijany