Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 21.01.2019r. do 01.02.2019r. lub do wyczerpania środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - badanie zapotrzebowania na 2019 rok (środki rezerwy KFS)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że może wnioskować o środki rezerwy KFS na ustanowione przez Radę Rynku Pracy priorytety wydatkowania w roku 2019. Podstawą wnioskowania jest zebranie od pracodawców zapotrzebowania na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach n/w priorytetów. W 2019 roku...

Nabór deklaracji pracodawców- staże RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.01.2019 r. do 16.01.2019 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Nabór deklaracji pracodawców- staże POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.01.2019 r. do 16.01.2019 r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program...

Informacja dla Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich o dniu wolnym tj. 12 listopada 2018r.

Informacja dla Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich Ze względu na przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o dniu wolnym tj. 12 listopada 2018r. ze względu na uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie...

Zatrzymaj banner przewijany