Aktualności - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 24.09.2018r. do 05.10.2018r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 24.09.2018r. do 05.10.2018r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Strzelecko- Drezdeneckim (III)"...

Nabór deklaracji pracodawców i wniosków do zorganizowania 3 - miesięcznych staży

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 12.09.2018r. do 21.09.2018 w ramach projektu współfinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, prowadzony jest nabór deklaracji pracodawców i wniosków do zorganizowania 3 - miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu...

Nabór wniosków o dotacje i wyposażenie stanowiska pracy - PFRON

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/226/2018 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2018, poz. 117), ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego...

Zatrzymaj banner przewijany