Aktualności - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania staży (osoby bezrobotne po 30 r.ż.)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 30.04.2018r. do 11.05.2018r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 30.04.2018r. do 11.05.2018r. lub do wyczerpania środków w ramach projektów współfinansowanych z rezerwy Funduszu Pracy, prowadzony jest nabór wniosków o organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych Grupę...

Informacja dotycząca naboru wniosków o zorganizowanie stażu - PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/226/2018 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok przyznane zostały środki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania z...

Ogłoszenie o naborze deklaracji pracodawców do zorganizowania staży (dla osób w wieku 18-29 lat) - POWER w okresie 5-16.03.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 05.03.2018r. do 16.03.2018r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –...

Zatrzymaj banner przewijany