Aktualności - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dla Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich o dniu wolnym tj. 12 listopada 2018r.

Informacja dla Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich Ze względu na przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o dniu wolnym tj. 12 listopada 2018r. ze względu na uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy zawodowego-stażysty

Wystawiono informacje o naborze na stanowiska urzędnicze Doradcy zawodowego-stażysty

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że do wyczerpania środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Zatrzymaj banner przewijany