Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł na realizację projektu pn. „Być na swoim". Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III, obszar G. W ramach projektu realizowane...

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dotację dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko - drezdeneckim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020; Oś 6,...

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dotację dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,...

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko - drezdeneckim" współfinansowanego ze...

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze...

Zatrzymaj banner przewijany