Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że od dnia 01 października 2015 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych Funduszu Pracy. W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby bezrobotne, które nie kwalifikują...

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy - 24 grudnia 2015r. (czwartek)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2015 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w okresie rozliczeniowym październik-grudzień 2015 informuję, iż dzień 24 grudnia 2015r. (czwartek) ustalono dniem wolnym od pracy w związku z drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia przypadającym w innym dniu niż niedziela...

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej- dotacje

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO...

Informacja dotycząca naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 28 sierpnia 2015 r. do dnia 10 września 2015 r. w ramach środków Funduszu Pracy ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W ramach naboru Powiatowy...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie- POWER

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj....

Zatrzymaj banner przewijany