Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca naboru wniosków PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/94/2016 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2016 rok przyznane zostały środki na realizację zadań z zakresu: Finansowanie wydatków...

Nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW...

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,...

Akcja promocyjna "SZYBKI PIT" - informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drezdenku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku informuje, że dnia 16 marca 2016r. w punkcie konsultacyjnym, uruchomionym na czas obsługi zeznań rocznych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich w godz. od 8:30 do 14:00 w sali nr 107 na pierwszym piętrze, pracownik Urzędu Skarbowego w Drezdenku przyjmował będzie roczne zeznania podatkowe...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie od dnia 23 lutego 2016 r. do wyczerpania środków finansowych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. do składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach: I. Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Zatrzymaj banner przewijany