Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór deklaracji pracodawców (staż) EFS- RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla...

Nabór deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie (staż, szkolenia) - Rezerwa Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy – ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie (projektach) finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy: • projekt pn."Praca dla osób w wieku 30-50 lat"- aktywizacja osób bezrobotnych...

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. od dnia 22.04.2015 r. do 15.05.2015 r. ogłasza nabór uzupełniający deklaracji o zorganizowanie stażu dla 36 osób bezrobotnych w wieku 18-29 zgodnie z poniższymi kryteriami. Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarowali chęć zorganizowania stażu,...

Zatrzymaj banner przewijany