Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy zawodowego-stażysty

Wystawiono informacje o naborze na stanowiska urzędnicze Doradcy zawodowego-stażysty

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że do wyczerpania środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Program specjalny „Wracam do pracy!”

W okresie od 01.10.2018r. do 31.08.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w ramach Funduszu Pracy zrealizuje program specjalny pn. „Wracam do pracy!” mający na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia kobiet objętych III profilem pomocy zarejestrowanych w Urzędzie Uczestnikami Programu...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 24.09.2018r. do 05.10.2018r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny...

Nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 24.09.2018r. do 05.10.2018r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Strzelecko- Drezdeneckim (III)"...

Nabór deklaracji pracodawców i wniosków do zorganizowania 3 - miesięcznych staży

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 12.09.2018r. do 21.09.2018 w ramach projektu współfinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, prowadzony jest nabór deklaracji pracodawców i wniosków do zorganizowania 3 - miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu...

Zatrzymaj banner przewijany