Aktualności - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedłużenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu do projektu "Staż na start"

PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DO PROJEKTU „STAŻ NA START” Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że nabór wniosków o zorganizowanie sześciomiesięcznego stażu (od 01.12.2014 r. do 31.05.2015 r.) do projektu pn. „Staż na start” w ramach środków finansowych...

Ogłoszenie naboru wniosków na szkolenia indywidualne w projekcie "Czas na pracę"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 17.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pn. „Czas na pracę” finansowanego ze środków Rezerwy Ministra w 2014 roku dla 11 osób bezrobotnych. Forma aktywizacji skierowana jest do osób bezrobotnych...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i powyżej

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza Pracodawców do składania wniosków w terminie od dnia 16.09.2014 r. do wyczerpania środków. ...

Informacja dotycząca naboru wniosków o zorganizowanie stażu do projektu „Staż na start”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Staż na start” Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DO PROJEKTU „STAŻ NA...

Informacja dotycząca naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu "Staż na start"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Staż na start” Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „STAŻ NA START” ...

Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę”

Z dniem 31.08.2014 r. upływa termin naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra. Pozostały do zrealizowania bony na zasiedlenie dla 6 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Termin naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie...

Nabór uzupełniający wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 22.08.2014 r. do dnia 01.09.2014 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji...

Nabór uzupełniający wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 22.08.2014 r. do dnia 01.09.2014 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej...

Zatrzymaj banner przewijany