Aktualności - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej- dotacje

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO...

Informacja dotycząca naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 28 sierpnia 2015 r. do dnia 10 września 2015 r. w ramach środków Funduszu Pracy ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W ramach naboru Powiatowy...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie- POWER

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj....

Nabór deklaracji pracodawców (staż) EFS- RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla...

Nabór deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie (staż, szkolenia) - Rezerwa Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w związku z otrzymaniem środków z rezerwy Funduszu Pracy – ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie (projektach) finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy: • projekt pn."Praca dla osób w wieku 30-50 lat"- aktywizacja osób bezrobotnych...

Zatrzymaj banner przewijany