Aktualności - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko - drezdeneckim" współfinansowanego ze...

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 25 sierpnia 2016 r. do dnia 8 września 2016 r. w ramach środków Funduszu Pracy prowadzi nabór: - wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Preferowane będą dofinansowania...

Zatrzymaj banner przewijany