Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca naboru wniosków o zorganizowanie stażu do projektu „Staż na start”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Staż na start” Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DO PROJEKTU „STAŻ NA...

Informacja dotycząca naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu "Staż na start"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Staż na start” Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „STAŻ NA START” ...

Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę”

Z dniem 31.08.2014 r. upływa termin naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra. Pozostały do zrealizowania bony na zasiedlenie dla 6 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Termin naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie...

Nabór uzupełniający wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 22.08.2014 r. do dnia 01.09.2014 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji...

Nabór uzupełniający wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 22.08.2014 r. do dnia 01.09.2014 r. ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej...

Spotkanie "Pozadotacyjne instrumenty wsparcia lubuskich przedsiębiorstw"

„Pozadotacyjne instrumenty wsparcia lubuskich przedsiębiorstw” Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza przedsiębiorców oraz osoby pragnące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Pozadotacyjne instrumenty wsparcia...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Informuje, że w okresie od dnia 18.08.2014 r. do dnia 26.08.2014 r. w ramach środków finansowych Funduszu Pracy ogłasza nabór - wniosków o organizację prac interwencyjnych. Prace interwencyjne zostaną...

NABÓR WSTĘPNYCH DEKLARACJI PRACODAWCÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Nabór Wstępnych deklaracji pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem trzymiesięcznego stażu w okresie od 01.10.2014 do 31.12.2014 r. W związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy m. in. na zorganizowanie w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. trzymiesięcznego stażu dla 10 osób...

Zatrzymaj banner przewijany