Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o naborze wniosków ze środków PFRON do 31 października 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w kwocie 100 tys. zł na realizację Projektu pn. „Mogę wszystko”. Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównania różnic między regionami II, obszar G. W ramach projektu realizowane...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych 16 - 23.09.2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 16.09.2013 r. do dnia 23.09.2013 r. w ramach środków Funduszu Pracy ogłasza nabór: -wniosków o organizację prac interwencyjnych. Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl oraz w: Powiatowym Urzędzie Pracy...

Nabór wniosków (dotacje, wyposażenie/doposażenie) bezrobotne kobiety pow. 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 13.09.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących powiat strzelecko – drezdenecki”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór: Wniosków o przyznanie...

Informacja o naborze uzupełniającym wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie od 07 do 21 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU WNIOSKÓW Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 07.08.2013 r. do dnia 21.08.2013 r. w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących powiat strzelecko –drezdenecki”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...

Zatrzymaj banner przewijany