Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o naborze uzupełniającym wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie od 07 do 21 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU WNIOSKÓW Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 07.08.2013 r. do dnia 21.08.2013 r. w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących powiat strzelecko –drezdenecki”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne do dnia 02 sierpnia 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w okresie od dnia 22.07.2013 r. do dnia 02.08.2013 r. ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pn. „Jestem aktywny – będę pracować” finansowanego ze środków rezerwy ministra, skierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej...

31 lipca 2013r. w Filii w Drezdenku nie będzie obsługi osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informuje, iż dnia 31 lipca 2013r. (środa) w Filii w Drezdenku nie będzie obsługi osób bezrobotnych (rejestracji, wyrejestrowania oraz wizyt u pośrednika pracy i doradcy zawodowego) z powodu okresowej naprawy sieci elektrycznej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne do 14 tys. euro umieszczono Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro dotyczące dostawy sprzętu...

Przedłużenie terminu naboru wniosków na szkolenia indywidualne do 12.07.2013 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 01.07.2013 r. do dnia 12.07.2013 r. ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Zatrzymaj banner przewijany