Aktualności - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. od dnia 22.04.2015 r. do 15.05.2015 r. ogłasza nabór uzupełniający deklaracji o zorganizowanie stażu dla 36 osób bezrobotnych w wieku 18-29 zgodnie z poniższymi kryteriami. Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarowali chęć zorganizowania stażu,...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach PO WER

Ogłoszenie o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim” realizowanego w ramach osi I Osoby młode na rynku pracy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z rozpoczęciem...

Nabór wniosków o organizację staży dla osób poszukujących pracy - PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2015 rok przyznane zostały środki na realizację zadania z zakresu: Finansowanie...

Zatrzymaj banner przewijany