Aktualności - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej - PO WER

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim” realizowanego w ramach osi I Osoby młode na rynku pracy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ...

Ogłoszenie o naborze deklaracji pracodawców do zorganizowania stażu - projekt EFS w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w dniach od 24.03.2015 r. do 07.04.2015 r. ogłasza nabór deklaracji pracodawców o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 zgodnie z poniższymi kryteriami. Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania...

Zaproszenie na spotkania z Pracodawcami / Przedsiębiorcami

Szanowni Pracodawcy / Przedsiębiorcy Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania, które odbędą się: w dniu 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Strzelcach Kraj. w siedzibie Starostwa Powiatowego (sala obrad nr 200 – II piętro) w dniu 16 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Drezdenku przy ul. Kościuszki 31 (budynek...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Informacja o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 03.02.2015 r. do wyczerpania środków finansowych w ramach środków Funduszu Pracy ogłasza nabór - wniosków o organizację prac interwencyjnych. Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl...

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż osoby, które w 2014 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium naukowe oraz stypendium stażowe finansowane z Funduszu Pracy mogą odebrać w okresie od 20.01.2015...

Nabór deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie (projektach)

W związku ze złożeniem zapotrzebowania na środki rezerwy Funduszu Pracy w 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie (projektach) finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy. W przypadku realizacji: projektu obejmującego aktywizację osób do 30...

Zatrzymaj banner przewijany