Aktualności - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania staży - RPO Lubuskie 2020

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 09.05.2016 r. do 20.05.2016 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie...

Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania staży- POWER

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że okresie od 09.05.2016 r. do 20.05.2016 r. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez Pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Informacja dotycząca naboru wniosków PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/94/2016 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2016 rok przyznane zostały środki na realizację zadań z zakresu: Finansowanie wydatków...

Nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW...

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,...

Zatrzymaj banner przewijany