Aktualności - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uaktualnienie informacji dot. naboru wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 19.03.2014 r. do wyczerpania środków, w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne. Projekt pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej...

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 19.02.2014-07.03.2014 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 19.02.2014 r. do dnia 07.03.2014 r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się...

Zatrzymaj banner przewijany