Aktualności - archiwum

INFORMACJA O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM - przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

INFORMACJA O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie   od dnia 07.12.2012 r. do dnia  12.12.2012 r.  w ramach środków  finansowych Funduszu Pracy można składać wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy posiada środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej dla  9 osób bezrobotnych,  w tym dla 4 osób bezrobotnych spełniających co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415  z późn. zm.) dot. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

a)     osoby bezrobotne do 25 roku życia,

b)    osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art.50 ust.2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

c)     osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

d)    osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

e)     osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

f)      osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,

g)     osoby bezrobotne niepełnosprawne.

 

 

Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl  oraz  w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39,  I piętro,  pok. nr 21
  2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
  3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.                                                                                                                        /-/ mgr Marlena Płotecka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-07
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1300
07 grudnia 2012 14:11 Emil Szurkawski - Zmiana danych dokumentu.
07 grudnia 2012 14:11 Emil Szurkawski - Zmiana danych dokumentu.
07 grudnia 2012 14:10 Emil Szurkawski - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany