Aktualności - archiwum

Przedłużenie terminu naboru wniosków na szkolenia indywidualne do 12.07.2013 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 01.07.2013 r. do dnia 12.07.2013 r. ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków
w ramach środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy:

 

I. W ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS (dla 7 osób).

Forma aktywizacji skierowana jest do osób bezrobotnych spełniających co najmniej jedno
z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. NR 69, poz. 415, z późn. zm.) dot. osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 1. osoby bezrobotne do 25 roku życia,
 2. osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
  o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia
  po urodzeniu dziecka,
 3. osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 4. osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego
  lub bez wykształcenia średniego,
 5. osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 6. osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 7. osoby bezrobotne niepełnosprawne.

 

Dostępne kierunki szkoleń:

 • palacz CO,
 • drwal – pilarz leśny,
 • opiekun osób starszych,
 • masaż,
 • kasy fiskalne/ sprzedawca,
 • kadry i płace,
 • operator wózka jezdniowego II WJO.

 

II. W ramach środków Rezerwy Ministra przyznanych na realizację projektu pn. „Zaczynamy!” (dla 8 osób).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia
i są zarejestrowane nieprzerwalnie w urzędzie pracy powyżej 6 miesięcy, licząc od ostatniej daty rejestracji.

Na szkolenia kierowane będą osoby posiadające pisemne uprawdopodobnienie zatrudnienia po ukończonym szkoleniu.

 

 

/-/ mgr Marlena Płotecka
Dyrektor PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-06-28
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Zubczewska-Bogdanow
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2013 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1106
05 lipca 2013 11:17 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu.
28 czerwca 2013 14:50 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu.
28 czerwca 2013 14:49 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany